Wiedbed 12-persoons

Een 12-persoons wiedbed met huif. Wanneer het wiedbed in gebruik is wordt deze gedragen de tractor. De twee transportwielen worden dan eenvoudig omgezet naar steunwielen. Voor transport over de weg wordt het wiedbed in de lengterichting achter de tractor gekoppeld.

Wiedbed 12 persoons huifWiedbed 12 persoons huif

 

Go to top